Konferencje Krakowskie

III Konferencja Krakowska - dokąd zmierza Polska?

Czy jesteśmy w stanie wykorzystać małopolski potencjał kreatywności i stać się regionem wiedzy i innowacji, jaka będzie Polska i Małopolska za 20 lat i czy dynamiczne i innowacyjne społeczeństwo jest szansą na skok cywilizacyjny w naszym regionie – na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy III Konferencji Krakowskiej, zorganizowanej w Krakowie 18 i 19 czerwca 2010 r. pod hasłem pod hasłem „Polonia Quo Vadis?”

Otwierając konferencję, marszałek Marek Nawara zaprezentował wizję rozwoju województwa. - Małopolska stoi przed szansą stania się kreatywnym regionem wiedzy i innowacji, a kluczem do sukcesu ma być m.in. ścisłe współdziałanie pomiędzy trzema środowiskami: władzami regionalnymi i lokalnymi, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami - zaznaczył.

- Konieczne będą także zmiany w systemie edukacji. Chodzi o to, aby już od najmłodszych lat – już na poziomie szkoły podstawowej - uczyć młodzież przedsiębiorczości i innowacyjnego podejścia – mówił Marek Nawara. Jako najważniejsze wyzwania dla Małopolski marszałek wskazał konieczność nadrobienia zaległości w sferze infrastruktury transportowo-komunikacyjnej. Przedstawił także listę inwestycji prorozwojowych dla Małopolski.

O prognozach rozwoju Polski i Europy mówił prof. Krzysztof Rybiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak ocenił Polska ma przed sobą ostatnie dziesięć lat, podczas których możemy dogonić Zachód. Po 2020 roku będzie to niemożliwe ze względu na wyzwania demograficzne, klimatyczne i energetyczne.  Poważny problem, z jakim Europa i świat będzie musiał się zmierzyć w najbliższych latach to kwestia starzejących się społeczeństw, a co za tym idzie zwiększenie wydatków publicznych na świadczenia dla rosnącej liczby emerytów. Przekonywał także, że przed Polską stoi ogromne wyzwanie technologiczne i choć potencjał technologiczny rośnie, to mamy wieloletnie zapóźnienia i trudno będzie nam dogonić rozwinięte kraje. Do tego dochodzi olbrzymie wyzwanie związane z polityką klimatyczną.

Zdaniem prof. Antoniego Kuklińskiego z Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University w Nowym Sączu problemem współczesnych społeczeństw jest „ubóstwienie” przez internet, które przejawia się w zatraceniu umiejętności przekształcania informacji. Przekonywał także, że jedyną szansą dla Polski na wygranie kolejnej dekady jest upowszechnienie kultury myślenia strategicznego wśród elit politycznych.

 PROGRAM III KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

Paneliści III KK

Jeżeli etyka ma wprowadzać jakiś ład w życie indywidualne i społeczne, to osiągnie to tylko wówczas, kiedy ze strony społeczeństwa będzie istniała zgoda przynajmniej na minimum zasad, które muszą obowiązywać wszystkich.

bp Tadeusz Pieronek


Mamy przed sobą ostatnie dziesięć lat, podczas których możemy dogonić  Zachód. Jeżeli nie wykorzystamy tej dekady, zostaniemy małym krajem starych ludzi. Nadchodzi czas próby dla elit intelektualnych Polski.

Krzysztof Rybiński


Dziś Polska ma bezpieczne granice, jest stabilnym i obliczalnym członkiem UE oraz lojalnym sojusznikiem państw zrzeszonych w NATO.

Edmund Wnuk-Lipiński


Skok cywilizacyjny to przede wszystkim zmiany w mentalności, zmiany kulturowe, a w konsekwencji zmiany gospodarcze.

Jan Olbrycht


Konferencje Krakowskie stały się uznaną marką w Polsce. Grono panelistów uczestniczących co roku w tej debacie strategicznej świadczy o randze wydarzenia.

Jacek Woźniak

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020