10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Szanowni Państwo,

Konferencja Krakowska to wyjątkowe spotkanie i forum eksperckiej debaty o przyszłości Europy, Polski i jej regionów.

W tym roku spotkaliśmy się już po raz dziesiąty, aby w gronie wybitnych intelektualistów dyskutować i szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań stojących przed nami w najbliższej perspektywie.

Pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w konferencji.

Jestem wdzięczny, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas i aktywnie uczestniczyć w dyskusji po każdym panelu.

Mam nadzieję, że zorganizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego X Konferencja Krakowska „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania” była okazją do twórczej i inspirującej wymiany myśli, skłaniającej do refleksji na temat przyszłości naszego kontynentu, kraju i lokalnych społeczności.

 

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Jacek Krupa

Logo Województwa Małopolskiego

Tomasz Chłoń

Walka z dezinformacją

Rewolucja informacyjna, której jesteśmy świadkami i uczestnikami sprawiła, że z konsumentów informacji staliśmy się także ich wytwórcami. Musimy angażować sojuszników społecznych, by przeciwdziałać temu co dzieje się w obszarze informacji i propagandy - mówił Tomasz Chłoń z Kwatery Głównej NATO podczas I panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa zagrożona – współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa”.

Tomasz Chłoń wskazał, że przed wyborami prezydenckimi we Francji 37 ośrodków medialnych zjednoczyło się w walce z nieprawdziwymi informacjami i codziennie przedstawiało przez 60 dni przykłady dezinformacji. Ten przykład podziałał mobilizująco na media w Niemczech przed wyborami do Bundestagu.

We współczesnych czasach w prosty sposób i niewielkim kosztem można doprowadzić do ogromnych zagrożeń. Przykładem takiej niebezpiecznej manipulacji byli twórcy strony „Serce Teksasu”, którzy założyli za ok. 200 dolarów stronę internetową i za jej pośrednictwem w jedno miejsce zaprosili na demonstrację antyislamistów oraz środowiska islamskie.

Państwo Islamskie jest w defensywie, zmniejszyła się liczba ofiar zamachów terrorystycznych – to dowodzi, że demokracje mają szanse sobie poradzić z terroryzmem.
W relacjach z Rosją szansą dla NATO jest docieranie do tych środowisk niezależnych do władzy. Aby wygrać walkę z terroryzmem potrzebna jest angażowanie i państw członkowskich i społeczeństw w tę walkę.

Organizator

Logo Województwa Małopolskiego

Honorowy patronat

Rzecznik Praw Obywatelskich

Partner Konferencji

Instytut Spraw Publicznych

Patroni medialni

TVP3 Kraków - Telewizja Polska S.A. Radio Kraków S.A. Gazeta Wyborcza - Kraków Nowa Europa Wschodnia

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce
znak barw rp poziom szara ramka rgb Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Polityka prywatności

Facebook
You Tube