Konferencje Krakowskie

Kłopoty Grecji wpływające na funkcjonowanie Unii Europejskiej, konieczność zreformowania UE, potrzeba reformy polskiej administracji i systemu prawnego, rosnąca potęga Chin, słabo wykorzystywany w Polsce potencjał innowacyjności – to tylko niektóre wątki i postulaty podnoszone podczas V Konferencji Krakowskiej 25 i 26 maja. Spotkanie odbywało się w Krakowie pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 
I Panel: Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku

II Panel:  Jaka będzie Europa po kryzysie?

III Panel:  Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski

IV Panel:  Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej

V Panel:  Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?

Zapis dyskusji podczas V Konferencji Krakowskiej; skróty wystąpień: ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz niektórych panelistów; rozmowa z prof. Romanem Kuźniarem, doradcą prezydenta RP; podsumowanie spotkania przez marszałka Marka Sowę i Olgierda Dziekońskiego, sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP – to wszystko w specjalnym dodatku „Tygodnika Powszechnego”.

Czytaj więcej...

- Chciałbym, abyśmy wyciągnęli konstruktywne wnioski z kryzysu i potrafili wzmacniać zasobność regionu  - powiedział Marek Sowa, marszałek Województwa Małopolskiego, 25 maja w wystąpieniu otwierającym V Konferencję Krakowską, odbywającą się pod hasłem „Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski”.

- Dzisiaj Europa potrafi tylko negocjować warunki swojego wycofania się. I nie chodzi tylko o Afganistan   - powiedział dr Olaf Osica, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, podczas panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

- Polska  potrzebuje nowej dawki rozwojowej energii - powiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin w wystąpieniu programowym 26 maja, w drugim dniu V Konferencji Krakowskiej. Jego zdaniem musimy odejść od wspierania instytucji na rzecz wspierania pomysłów, rozwijając innowacyjność i budując nową gospodarkę.  

- Wpływ USA i Unii Europejskiej na przyszły świat będzie maleć  - zaznaczył Aleksander Smolar, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, w trakcie panelu "Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku".

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020