Konferencje Krakowskie

II Konferencja Krakowska - wyzwania dla Polski i regionów

O tym, jakie wyzwania stoją przed naszym krajem oraz polskimi regionami zastanawiano się podczas II Konferencji Krakowskiej „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”. Gośćmi specjalnymi byli: Manfred Beschel, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Konferencja odbyła się 18-19 czerwca 2009 r. w Krakowie.

Pierwszy dzień konferencji zdominował Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod przewodnictwem Michała Boniego. Jak podkreślił wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela, dobrze się stało, że opublikowanie raportu nastąpiło właśnie teraz, kiedy nasz region szykuje się do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Władze Małopolski chcą wytyczyć nowe cele i zastanowić się nad tym, jak przełożyć szanse na konkretne decyzje.

 

Drugiego dnia trwania konferencji dyskusję otworzył członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Zaznaczył, że w ostatnich latach polskie regiony pozytywnie odczuły napływ funduszy unijnych. Podkreślił także, że głos polskich regionów powinien być obecny na forum Komisji Europejskiej. Wskazał m.in. na konieczność poparcia dla terytorialnie zorientowanych strategii rozwoju oraz ukierunkowania działań na osiąganie trwałych rezultatów.

Manfred Beschel zaakcentował, że regiony muszą zdać sobie sprawę z tego, że stają się głównymi aktorami na arenie międzynarodowej. - Warto uwolnić potencjał regionów i ludzi. Regiony mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwoju Unii Europejskiej. Istnieje potencjał dla wzrostu w każdym regionie. Rozwój regionów zależy od tego, jak  potrafią zidentyfikować atuty i zmobilizować ludzi – apelował.

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówiła o najważniejszych celach polskiej polityki rozwoju. - Pracujemy nad tym, by stworzyć system strategicznego zarządzania rozwojem Polski. Chodzi o to, aby mając duże środki unijne, mieć jednocześnie jasną wizję tego, co robić dalej – tłumaczyła. Nawiązując do Raportu „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” podkreśliła, że polskie regiony zmniejszają dystans rozwojowy do średniej UE, ale zwiększają się wewnętrzne różnice rozwojowe.

O funkcjonowaniu polskich województw oraz o tym, jaki jest pomysł na regiony u progu XXI wieku, mówił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Jacek Woźniak. Jego zdaniem polskie województwa, zorganizowane 10 lat temu na wzór samorządu lokalnego, nie są adekwatne do zmieniających się realiów. Przekonywał także, że region musi być silny aktywnością wszystkich podmiotów działających w przestrzeni publicznej. Jak podkreślił, o sukcesie polskich regionów przesądzi w najbliższym czasie zdolność do zbudowania silnych, sprawnych instytucji.

PROGRAM II KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

Paneliści II KK

Jeśli przyjęliśmy, że Kraków jest miastem akademickim i że budujemy Kraków, który ma się zajmować nowymi technologiami (…), to musimy również wybrać takie, na które nas stać, a nie na wszystkie nas stać.

Karol Musioł


W Polsce mamy do czynienia z zaniedbywaniem kwestii strategicznych i marginalizowaniem planowania strategicznego.

Elżbieta Mączyńska


O metropolitarnym charakterze miasta decyduje (…) siła i zasięg jego oddziaływania, który jest pochodną: różnorodności, otwartości (w tym innowacyjności) i unikatowości, odnoszących się do charakteru usług – zwłaszcza usług rzadkich, wyspecjalizowanych, oraz do wielokulturowości, a także symboliczności i duchowości.

 Grażyna Prawelska-Skrzypek


 Celowa polityka państwowa, a także nacisk oddolnych ruchów społecznych powinien wyraźniej niż dotąd skupiać się na ograniczaniu negatywnych stron nowoczesności, bez utraty jej niewątpliwych osiągnięć.

Piotr Sztompka 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube