Każdego roku wydawane są publikacje książkowe inspirowane wystąpieniami i dyskusją uczestników konferencji. Kolejne osiem tomów pokonferencyjnych tworzy Bibliotekę Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Ostatnia publikacja – „Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności” – jest podsumowaniem VIII Konferencji Krakowskiej, która odbyła się w Krakowie w dniach 15-16 czerwca 2015 roku.